Barna antibakterial

 

KËSHILLOHUNI ME MJEKUN OSE FARMACISTIN TUAJ RRETH PËRDORIMIT TË MEDIKAMENTEVE. LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT

Pёrdorimi i pakujdesshёm i barnave mund tё dёmtojё shëndetin

Informacioni për barnat me përshkrim i drejtohet vetëm profesionistëve të shëndetit. Jeni profesionist i shëndetit?

Po, jam dakort.

Jo

Mos e shfaq përsëri