Barna për gripin

 

KËSHILLOHUNI ME MJEKUN OSE FARMACISTIN TUAJ RRETH PËRDORIMIT TË MEDIKAMENTEVE. LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT

Pёrdorimi i pakujdesshёm i barnave mund tё dёmtojё shëndetin